Tawny Frogmouth Podargus strigoides
August 1982 Washington D.C. Zoo
14 April 2017, Denver Zoo