White-winged Swallow Tachycineta albiventer
27 April 2019 Menimi, Suriname