Black-and-white Warbler Mniotilta varia
18 April 2010 Conchias, Honduras