Bobolink Dolichonyx oryzivorus
2 May 1964 Spencerport, New York